Nieuwe vragenlijsten: BRIEF-P, BRIEF-2 Screener, TSCC en TSCYC

07-05-2024

We hebben vier nieuwe vragenlijsten van Hogrefe vrijgegeven binnen ons platform. Het betreft de Vragenlijst executieve functies bij peuters (BRIEF-P), BRIEF-2 Screener, Vragenlijst over traumasymptomen bij jongeren (TSCC) en Vragenlijst over traumasymptomen bij jonge kinderen (TSCYC).

BRIEF-P
Deze vragenlijst is geschikt voor kinderen van 2 tot en met 5 jaar en wordt beantwoord door de ouder of verzorger. De BRIEF-P is binnen het diagnostisch proces te gebruiken als onderdeel van de informatieverzameling over het gedrag van een kind en kan een belangrijke rol spelen bij het in kaart brengen van executieve functiestoornissen. Deze stoornissen komen voor bij uiteenlopende neurologische, psychologische en psychiatrische aandoeningen, zoals onder meer niet-aangeboren hersenletsel, ADHD, ADD en autismespectrumstoornissen.

BRIEF-2 Screener
De BRIEF-2 Screener brengt het gedrag van het kind of de jongere in kaart. De resultaten representeren acht wetenschappelijk onderbouwde en goed gevalideerde schalen, die breed geaccepteerde gebieden van het executief functioneren meten.

De BRIEF-2 Screener is beschikbaar in de volgende versies:

  • Ouderrapportage
  • Leraarrapportage
  • Zelfrapportage

De ruwe totaalscore wordt berekend door de scores van alle items bij elkaar op te tellen. Met behulp van de normgroepen wordt er een percentielscore en kwalificatie (‘klinisch’, ‘grensgebied’ of ‘normaal’) toegewezen aan de berekende ruwe score.

TSCC
De TSCC is een instrument dat inzicht biedt in de symptomen van posttraumatische stress en andere gerelateerde problemen. Deze vragenlijst is geschikt voor jongeren van 10 tot en met 18 jaar. De resultaten van de TSCC kunnen gebruikt worden voor het onderbouwen en vaststellen van een eventuele PTSS-diagnose.

TSCYC
De TSCYC is een instrument dat inzicht biedt in de symptomen van posttraumatische stress en andere gerelateerde problemen. Deze vragenlijst is geschikt voor ouders of verzorgers van jonge kinderen met een leeftijd tussen de 3 en 12 jaar. De resultaten van de TSCYC kunnen gebruikt worden voor het onderbouwen en vaststellen van een eventuele PTSS-diagnose.

Licentieovereenkomst met Hogrefe
Om gebruik te kunnen maken van de vragenlijsten van Hogrefe Uitgevers dien je eenmalig een kosteloze licentieovereenkomst aan te vragen via administratie@hogrefe.nl. Functioneel werkt dan alles hetzelfde als bij andere vragenlijsten.