Nieuwe vragenlijsten: cPTCI, VAK 4-12 en SINAS

27-05-2024

Er zijn drie nieuwe vragenlijsten vrijgegeven binnen ons platform. Het betreft de Post-Traumatic Cognitions Inventory – child version (cPTCI), de Vragenlijst voor Angst bij Kinderen 4 t/m 12 jaar (VAK 4-12) en de Suicidal Intrusions Attributes Scale (SINAS).

cPTCI
De cPTCI is een vragenlijst voor kinderen en jongeren van 8 tot en met 19 jaar.  Deze vragenlijst inventariseert de gedachten en gevoelens van getraumatiseerde kinderen en jongeren over zichzelf en de wereld om hen heen. De cPTCI bestaat uit 25 items die betrekking hebben op de gedachten en gevoelens die een kind mogelijk heeft (gehad) na een beangstigende gebeurtenis.

Er zijn twee subschalen beschikbaar:

  • Verstorende en blijvende verandering (cPTCI-PC)
  • Zwakkeling in een angstaanjagende wereld (cPTCI-SW)

VAK 4-12
De VAK 4-12 is een zelfrapportagevragenlijst voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Deze vragenlijst richt zich op het kwantificeren van subjectief ervaren angst bij kinderen. De vragenlijst bestaat uit 80 items. Deze items beschrijven situaties en objecten die bij kinderen angst kunnen oproepen. Bij elk item staan drie antwoordmogelijkheden, waarvan er één door het kind dient te worden gekozen: ‘niet bang’, ‘een beetje bang’ of ‘erg bang’.

Er worden zeven scores gegenereerd: een totaalscore, een prevalentiescore en scores op de vijf subschalen (angst voor falen en kritiek, angst voor het onbekende, angst voor kleine verwondingen / kleine dieren, angst voor gevaar en dood en angst gerelateerd aan medische situaties). De totaalscore weerspiegelt de algemene geneigdheid van het kind om angstig te reageren op een groot aantal situaties en objecten. De prevalentiescore is een maat voor het aantal van deze situaties en objecten die bij het kind een sterke mate van angst oproepen.

SINAS
De SINAS is een gevalideerde vragenlijst voor suïcidale intrusies die zowel in onderzoek als in klinische omgevingen kan worden gebruikt. De belangrijkste functies van dit instrument zijn: diagnostiek van het suïcidale proces en het op gang brengen van een gesprek tussen hulpverlener en patiënt over zijn of haar intrusies. De vragenlijst bestaat uit 10 items, waarbij wordt gevraagd in hoeverre bepaalde mentale beelden in de afgelopen week voorkwamen. De SINAS is bedoeld voor volwassenen.