Nieuwe vragenlijsten: DAPP-BQ, DAPP Screening en DAPP-SF-A

05-06-2024

We hebben drie nieuwe vragenlijsten van Hogrefe vrijgegeven binnen ons platform. Het betreft de Dimensionale assessment van persoonlijkheidspathologie – Basic Questionnaire (DAPP-BQ), de Dimensionale assessment van persoonlijkheidspathologie Screening (DAPP Screening) en de Dimensionale assessment van persoonlijkheidspathologie – Short form – Adolescenten (DAPP-SF-A).

DAPP-BQ
De DAPP-BQ is een vragenlijst voor volwassenen waarmee het hele spectrum aan persoonlijkheidsstoornissen in kaart kan worden gebracht. Hierbij staan de specifieke kenmerken van persoonlijkheidspathologie centraal, in plaats van algemene diagnoses. De vragenlijst bestaat uit 290 uitspraken, gevolgd door vijf antwoordmogelijkheden waarbij men kiest in hoeverre een uitspraak van toepassing is. Er worden scores voor achttien verschillende dimensies in kaart gebracht. Daarnaast wordt er een score gegeven voor de schaal Sociale wenselijkheid.

DAPP Screening
De DAPP Screening is een verkorte screeningsversie van de DAPP-BQ. De vragenlijst is bedoeld voor volwassenen en bestaat uit 136 uitspraken, gevolgd door vijf antwoordmogelijkheden waarbij men kiest in hoeverre een uitspraak van toepassing is. Er worden scores voor achttien verschillende dimensies in kaart gebracht.

DAPP-SF-A
De DAPP-SF-A is een rapportagevragenlijst op het gebied van psychopathologie. Er is een zelfrapportage voor adolescenten en een informantenversie voor ouders van adolescenten beschikbaar. In deze vragenlijst staan specifieke kenmerken van persoonlijkheidspathologie centraal, in plaats van algemene diagnoses. De vragenlijst kan gebruikt worden in het kader van screening, diagnostiek of monitoring van verandering. De vragenlijst bestaat uit 144 uitspraken, gevolgd door vijf antwoordmogelijkheden waarbij men kiest in hoeverre een uitspraak bij de adolescent past. Er worden scores voor achttien verschillende dimensies in kaart gebracht. Daarnaast wordt er bij beide versies een score gegeven voor de schaal Sociale wenselijkheid.

Licentieovereenkomst met Hogrefe
Om gebruik te kunnen maken van de vragenlijsten van Hogrefe Uitgevers dien je eenmalig een kosteloze licentieovereenkomst aan te vragen via administratie@hogrefe.nl. Functioneel werkt dan alles hetzelfde als bij andere vragenlijsten.