Ons Welkomstprogramma is vernieuwd!

17-11-2021

We hebben ons Welkomstprogramma vernieuwd. Met dit programma kan de cliënt vóór zijn/haar behandeling al aan de slag met wensen en het opstellen van behandeldoelen. Niet alleen de naam van het behandelprogramma is gewijzigd van Welkomstmodule naar Welkomstprogramma. Ook hebben we in de vernieuwde versie onder andere meer verdiepende vragen toegevoegd. Hiermee kunnen cliënten reflecteren op de eigen positieve gezondheid. Daarnaast kan het de dialoog tussen hulpverlener en cliënt over wat de cliënt zelf graag wil veranderen beter op gang brengen. De vernieuwde versie van het Welkomstprogramma is vanaf nu in te zetten.

Wat houdt het Welkomstprogramma in?
In het Welkomstprogramma leren cliënten eerst over Positieve Gezondheid en brengen ze alle aspecten van de eigen gezondheid in kaart via de Positieve Gezondheid Vragenlijst (PGV). Cliënten worden gestimuleerd om zelf na te denken over hun gehele gezondheid. Hoe gaat het met hen? Wat valt hen op aan de resultaten van de PGV? Hoe tevreden zijn ze over hun eigen gezondheid? Ze staan stil bij hun eigen kracht en hoe ze de dingen die goed gaan in het leven, nog meer aandacht kunnen geven. Ze denken ook na over wat ze belangrijk vinden en wat ze zelf denken nog nodig te hebben.

Vervolgens staan cliënten stil bij zingeving, dromen en wensen. Wat geeft hen energie? Waar hopen ze op? Wat zal deze verandering hen brengen? Op basis van de belangrijkste wensen worden cliënten gestimuleerd om haalbare behandeldoelen te formuleren.

Tot slot denken cliënten na over wat hen zou helpen om deze doelen te bereiken en wat hen momenteel in de weg staat om de doelen te bereiken. Ook denken ze alvast na over hun behandeltraject: wat verwachten zij van de behandeling? Wat kunnen ze zelf al doen om hun doel te bereiken en hoe kan een hulpverlener hierbij ondersteunen?

Wat is er vernieuwd?
Door meer verdiepende vragen te stellen in het Welkomstprogramma worden cliënten nog meer gestimuleerd om over hun gehele gezondheid na te denken. Ze staan stil bij hun kracht, denken na over wat voor hen belangrijk is en wat ze zelf het liefst willen veranderen. Het idee achter de verdiepende vragen is dat de dialoog tussen de hulpverlener en de cliënt op gang wordt gebracht. Door deze vragen zelf in te invullen vóór een behandeltraject, wordt de eigen regie van de cliënt gestimuleerd. Ze hebben dan namelijk al zelf kunnen nadenken over wat betekenisvol is, wat ze willen veranderen en wat ze zelf nodig denken te hebben. Zij kunnen dit dan ook gemakkelijker aankaarten bij hun behandelaar, zodra ze starten met een traject. Daarnaast hebben we het Welkomstprogramma ook visueel aantrekkelijker gemaakt door meer afbeeldingen en een tijdbalk toe te voegen. Dit zorgt voor meer gebruikersgemak.

Ben je benieuwd hoe je het Welkomstprogramma klaarzet? Bekijk dan deze instructiehandleiding.

Combineren met het Leefstijlprogramma
Wil je een stap verdergaan en de cliënt stimuleren tot een gezonde leefstijl? Zet dan na het welkomstprogramma het leefstijlprogramma klaar. Door het Welkomstprogramma te combineren met het Leefstijlprogramma kunnen cliënten zich optimaal voorbereiden op hun ggz-behandeling met aandacht voor lichamelijke én geestelijke gezondheid. Lees hier meer over het Leefstijlprogramma.

Wellicht ook interessant?