Blended care biedt voordelen voor zowel zorgverlener als cliënt

Interview met Nicole Oltmanns van DOPPA zorg

04-07-2023

DOPPA zorg is een kleinschalige instelling voor ambulante ggz met drie locaties in het oosten van het land. De ggz-instelling verleent zorg aan cliënten van alle leeftijden met kleine en grote hulpvragen. Wij spraken gz-psycholoog Kind en Jeugd, Nicole Oltmanns, over de beweegredenen om met e-health te starten, de keuze voor een platform en hoe dit wordt ingezet binnen de instelling.

Wat is jouw rol binnen DOPPA zorg?
Ik werk inmiddels bijna 8 jaar als gz-psycholoog Kind en Jeugd bij DOPPA zorg, in een team van ongeveer 30 psychologen, orthopedagogen, vaktherapeuten en gezinsbehandelaars. Samen behandelen we kinderen en volwassenen met diverse klachten. Veel voorkomende klachten zijn ontwikkelingsproblemen, angst- en stemmingsklachten, traumaklachten en persoonlijkheidsproblemen. Hiervoor zetten we onder andere CGT, EMDR, ACT, schematherapie, PMT en systeemtherapie in. Naast mijn werk als psycholoog, ben ik kwaliteitsfunctionaris en praktijkopleider voor de GZ-opleiding in samenwerking met Radboud Universiteit Nijmegen.

Wat zijn de overwegingen geweest om e-health in te zetten binnen Doppa zorg?
In 2021 zijn we gestart met het inzetten van e-health. Vanuit DOPPA zorg willen we graag een geïntegreerd hulpaanbod bieden, door onze persoonlijke face-to-face contacten aan te vullen met digitale hulpmiddelen. Onze wens was om de zorg voor onze cliënten flexibeler en toegankelijker te kunnen aanbieden. Ook wilden we via digitale hulpmiddelen efficiënter te werk gaan.

Welke vormen van e-health zetten jullie vooral in?
Onze psychologen en orthopedagogen gebruiken Embloom met name veel binnen diagnostiektrajecten. We zetten ook vragenlijsten in als voor-, tussen- en nameting van behandelingen. Veelgebruikte vragenlijsten zijn de algemene klachtenlijsten zoals o.a. de CBCL en YSR voor jeugd en de SQ-48 voor volwassenen. Na aanmelding worden deze vragenlijsten door ons secretariaat al online klaargezet voor de cliënten, zodat we deze informatie kunnen meenemen in het intakegesprek. De uitwerkingen van de uitkomsten in grafieken en tabellen binnen het platform worden als prettig ervaren door collega’s.

Wat betreft het behandelaanbod maken wij graag gebruik van oefeningen en dagboeken. Bij cliënten met angst- en stemmingsklachten zetten we bijvoorbeeld oefeningen als het gedragsexperiment, g-schema, angstladder, angstdagboek en stemmingsdagboek in. De online ingevulde informatie geeft weer waardevolle input voor de fysieke sessies in de praktijk. Verder wordt bijvoorbeeld de schema- en modiregistratie oefening gebruikt bij persoonlijkheidsproblemen om ook inzicht te verkrijgen in het eigen handelen en zo bestaande patronen te kunnen doorbreken. Het fijne is dat het mogelijk is om losse onderdelen te kiezen die het meest relevant of passend zijn voor de cliënt. Het online aanbod vormt op deze wijze een mooie aanvulling. Cliënten kunnen tussen de contactmomenten door ook zelfstandig thuis aan de slag met het verminderen van hun klachten en het uitbreiden van hun vaardigheden.

Kun je een voorbeeld geven hoe e-health wordt ingezet binnen een zorgtraject?
Wanneer het bijvoorbeeld gaat om een volwassen cliënt met somberheids- en vermoeidheidsklachten, kan onder andere de BDI-vragenlijst, FIT-60 en leefstijlvragenlijst uit het leefstijlprogramma worden afgenomen. Tijdens de behandeling maken we dan onder andere gebruik van het stemmings- en slaapdagboek en de 9 modules van het ACT-behandelprogramma. Samen met face-to-face afspraken kan op deze wijze een passend blended care behandeling worden aangeboden.

Wat vinden cliënten van jullie blended care aanpak?
We krijgen positieve reacties van de cliënten die Embloom gebruiken. Ze geven aan dat het platform gemakkelijk werkt en dat het prettig is om vragenlijsten en oefeningen op een eigen gekozen moment rustig te kunnen invullen. De oefeningen worden gezien als helpend en ondersteunend aan de afspraken met hun behandelaar. Vooralsnog worden behandelmodules overwegend ingezet bij adolescenten en volwassenen. Bij (jonge) kinderen is het ‘samendoen en bespreken’ in de praktijk toch veelal eerste keus en wordt regelmatig nog gewerkt met fysieke werkbladen in een mapje.

Wat heeft de doorslag gegeven om met Embloom te werken?
We hebben zelf onderzoek gedaan naar verschillende e-health platforms om te kijken welke het beste bij onze organisatie past. Binnen mijn netwerk had ik positieve geluiden gehoord over Embloom. Uiteindelijk heeft het brede aanbod voor ons de doorslag gegeven. DOPPA zorg is een ambulante ggz-instelling die zorg biedt aan cliënten van alle leeftijden met kleine en grotere hulpvragen. Het was voor ons doorslaggevend dat Embloom een aanbod heeft voor zowel jeugd als volwassenen en naast een diagnostiekaanbod ook behandelmodules, psycho-educatie en dagboeken aanbiedt. Daarnaast is het heel prettig dat er een koppeling gemaakt kan worden tussen ons EPD en het platform waardoor we direct vanuit de cliëntdossiers kunnen werken. 

Welke voordelen heeft e-health volgens jou?
Wat mij betreft is e-health een zinvolle aanvulling op het persoonlijke contact met de cliënt. Het neemt werk uit handen, biedt goed overzicht, versterkt de betrokkenheid van de cliënt in zijn of haar eigen behandeling en daarnaast vind ik vooral de geboden flexibiliteit mooi. Een blended care aanbod brengt veel voordelen met zich mee, zowel voor de zorgverlener als voor de cliënt. Persoonlijk vind ik het fijn dat het Embloom platform nog volop in ontwikkeling is en het aanbod steeds wordt uitgebreid. Zo sluit het aanbod ook in de toekomst goed aan.