Nieuwe vragenlijsten: Young DIVA-5 (NL en EN), DIVA-5-ID (EN) en ITV

20-02-2023

Onlangs zijn vier nieuwe vragenlijsten vrijgegeven binnen ons platform. Het betreft de Nederlandstalige en Engelstalige versie van het Diagnostisch Interview voor ADHD bij kinderen en jongvolwassenen (Young DIVA-5), de Engelstalige versie van het Diagnostisch Interview voor ADHD bij volwassenen met een verstandelijke beperking (DIVA-5-ID) en de Internationale Trauma Vragenlijst (ITV).

Young DIVA-5
Zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige versie van de Young DIVA-5 is een interview dat door de zorgverlener bij de patiënt wordt afgenomen (indien mogelijk in aanwezigheid van partner en/of familieleden). De belangrijkste vereisten voor een diagnose zijn dat de eerste ADHD-symptomen in de kindertijd reeds aanwezig waren en deze karakteristieke kenmerken levenslang voortduren, tot het moment van de huidige evaluatie.

De vragenlijst is geschikt voor kinderen en jongvolwassenen van 5 tot en met 17 jaar en geeft voor zowel Aandachtstekort (A) als Hyperactiviteit/Impulsiviteit (HI) aan hoeveel criteria worden bevestigd. In de eindbeoordeling wordt aangegeven of er aanwijzingen zijn voor een levenslang beloop van de symptomen, of de symptomen gepaard gaan met beperkingen, of de beperkingen zich uiten op minstens twee terreinen en niet beter verklaard kunnen worden door een andere psychiatrische stoornis. Tevens wordt er aangegeven in welke mate de hetero-anamnese(n) en eventuele schoolrapporten de diagnose ondersteunen. Indien er sprake is van ADHD zal de applicatie het subtype specificeren, waarbij de klachten in de volwassenheid leidend zijn.

DIVA-5-ID
De Engelstalige versie van de DIVA-5-ID is een interview dat door de zorgverlener bij de patiënt wordt afgenomen (indien mogelijk in aanwezigheid van partner en/of familieleden). De belangrijkste vereisten voor een diagnose zijn dat de eerste ADHD-symptomen in de kindertijd reeds aanwezig waren en deze karakteristieke kenmerken levenslang voortduren, tot het moment van de huidige evaluatie.

De vragenlijst is geschikt voor volwassenen met een verstandelijke beperking en geeft voor zowel Aandachtstekort (A) als Hyperactiviteit/Impulsiviteit (HI) aan hoeveel criteria worden bevestigd. In de eindbeoordeling wordt aangegeven of er aanwijzingen zijn voor een levenslang beloop van de symptomen, of de symptomen gepaard gaan met beperkingen, of de beperkingen zich uiten op minstens twee terreinen en niet beter verklaard kunnen worden door een andere psychiatrische stoornis. Tevens wordt er aangegeven in welke mate de hetero-anamnese(n) en eventuele schoolrapporten de diagnose ondersteunen. Indien er sprake is van ADHD zal de applicatie het subtype specificeren, waarbij de klachten in de volwassenheid leidend zijn. De Nederlandse versie van de DIVA-5-ID was al beschikbaar binnen Embloom.

ITV
De ITV is een zelfrapportage vragenlijst met 20 items, die ingezet kan worden voor het vaststellen van een voorlopige diagnose van PTSS of CPTSS volgens de ICD-11. De vragenlijst is geschikt voor volwassenen.

De ITV bestaat uit twee delen, die ieder gescoord worden met een Ja/Nee aanduiding. Het eerste deel meet of er sprake is van PTSS symptomen. Het tweede deel meet of er sprake is van CPTSS symptomen, de scores van het tweede deel worden alleen berekend wanneer de PTSS symptomen van deel 1 als aanwezig worden gescoord. Beide delen zijn onderverdeeld in vier subschalen.