Portfolio Items

Attachment Relationship Inventory – Caregiver Perception 2 – 5 years (ARI-CP-2-5)

Deze vragenlijst is ontwikkeld met als doel om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de gehechtheidsrelatie tussen kind en opvoeder, vanuit de perceptie van de opvoeder.

Positieve Gezondheid Vragenlijst (PGV)

Deze vragenlijst brengt de algemene gezondheid van de cliënt in kaart en geeft aan op welke gebieden er nog winst te behalen valt.

Mental Health Quality of Life vragenlijst (MHQoL)

Deze vragenlijst brengt de kwaliteit van leven van mensen met psychische problemen in kaart.

Burn-out Assessment Tool (BAT)

Deze vragenlijst brengt de mate van burn-out in kaart door middel van het meten van burn-out klachten.

Kracht Atleten Screening Tool (KAST)

Deze vragenlijst is ontwikkeld om uit te vinden hoe groot het risico is dat krachtsporters last hebben van eetstoornissen.

Vrouwelijke Atleten Screening Tool (VAST)

Deze vragenlijst is ontwikkeld om uit te vinden hoe groot het risico is dat vrouwelijke atleten last hebben van eetstoornissen.

EXIT-Vragenlijst Jeugdhulp

Deze vragenlijst wordt aan het eind van de begeleiding ingezet om de cliënttevredenheid over het resultaat van de hulp te meten.

Corona Checklist

Deze vragenlijst geeft op basis van de richtlijnen van het RIVM een indicatie van het risico op een coronabesmetting.

Multidimensionele Vermoeidheids Index (MVI)

Deze vragenlijst beoogt een actueel beeld te geven van de ervaren vermoeidheid.

XOET-scan

Deze vragenlijst meet de behoefte aan ondersteuning op zelfregulerende vaardigheden en intrinsieke motivatie.