Portfolio Items

Emotieregulatieproblemen

In deze psycho-educatie gaan we in op emoties in het algemeen, emotieregulatie en emotieregulatieproblemen.

Introductie in Emotionally Focused Therapy

Onlangs hebben wij nieuwe psycho-educatie en een zestal oefeningen ontwikkeld op het gebied van Emotionally Focused Therapy (EFT), rouwverwerking en piekeren. De content is vrijgegeven en beschikbaar binnen het platform.

Psychische klachten en ouderschap

Psycho-educatie gericht op volwassenen waarin wordt uitgelegd wat het betekent om als ouder psychische klachten te hebben, hoeveel ouders psychische klachten of een verslaving hebben, wat je kunt verwachten bij het opvoeden van een kind als je psychische klachten hebt, wat de gevolgen zijn voor je kind en wat je zelf kunt doen.

Richting geven aan je leven

Psycho-educatie gericht op volwassenen waarin wordt uitgelegd wat mentale fitheid is, waarom het belangrijk is om richting te geven aan je leven, hoe je richting geeft aan je leven en hoe je dit onderhoudt.

Positieve relaties

Psycho-educatie gericht op volwassenen waarin wordt uitgelegd wat mentale fitheid is, wat positieve relaties zijn, waarom het belangrijk is positieve relaties te hebben, hoe je investeert in positieve relaties en welke rol communicatie speelt in een positieve relatie.

Optimistisch denken

Psycho-educatie gericht op volwassenen waarin wordt uitgelegd wat mentale fitheid is, wat optimistisch denken is, wat het verschil is tussen optimisme en pessimisme, hoe je meer optimistische gedachten krijgt en wat je nog meer kunt doen om optimistisch te denken.

Opkomen voor jezelf

Psycho-educatie gericht op volwassenen waarin wordt uitgelegd wat opkomen voor jezelf is, wat er gebeurt als je teveel toegeeft aan een ander, welke rol belemmerende gedachten spelen, hoe je opkomen voor jezelf het beste kunt aanpakken en wat een manier is om gemakkelijk 'nee' te zeggen.

Negatief denken over jezelf

Psycho-educatie gericht op volwassenen waarin wordt uitgelegd wat negatief denken is, wat de kenmerken hiervan zijn en wat je eventueel zelf kunt doen tegen negatief denken.

Somberheid

Psycho-educatie gericht op volwassen waarin wordt uitgelegd wat somberheid is, wat de verschijnselen zijn, hoe vaak het voorkomt en wat je zelf eventueel tegen somberheid kunt doen.

Slaapproblemen

Psycho-educatie gericht op volwassen waarin wordt uitgelegd wat slaapproblemen zijn, hoeveel slaap verondersteld wordt nodig te hebben, wat de oorzaak is van slaapproblemen, wat de gevolgen zijn, hoe vaak het voorkomt en wat je eventueel kunt doen tegen slaapproblemen.